Prijava

0
0,00 rsd
0
0,00 rsd

HACCP sistem u proizvodnji hrane

Održavanje higijene u prehrambenoj industriji

Vrlo značajna grana industrije je prehrambena industrija. Ova industrija obuhvata proces prerade, proizvodnje, pakovanje i distribuciju hrane i pića. Prehrambena industrija odgovara na zahteve i potrebe potrošača širom sveta i svaki dan se prilagođava novim zahtevima potrošača.

strugač za profesionalne kuhinjeJedan od najvećih izazova u prehrambenoj industriji jeste održavanje higijene na najvišem mogućem nivou kako bi se izbegla kontaminacija proizvoda.  Bezbednost hrane je fundamentalna u prehrambenoj industriji pošto bez poštovanja bezbednosti hrane, zdravlje ljudi može biti ugroženo što čak može da povlači ozbiljne posledice po organizaciji. 

Proizvođači u ovoj industriji su u obavezi da koriste odgovarajuća sredstva i opremu za čišćenje i slede plan čišćenja.  Broj fabrika ili drugih objekata koji se bave prehrambenom industrijom i koji primenjuju HACCP standard svake godine raste.  Od izuzetnog značaja je upotreba odgovarajuće opreme za svakodnevno održavanje čistoće radnog prostora i svih površina gde se priprema hrana odnosno gotov proizvod.

Čišćenje rezervoara za vino i mleko

Tokom proizvodnje hrana ne sme biti kontaminirana patogenima, hemikalijama ili drugim otpadom iz mašine ili opreme.  Pored bezbednosti hrane, važna je i efikasnost.  Kada u procesu čišćenje koristimo profesionalne hemikalije i opremu koja je adekvatna za određeni zadatak, čišćenje će biti brže i efikasnije, štedeći vreme i novac. 

Održavanju higijene u prehrambenoj industriji se posvećuje posebna pažnja.  Ovo je poseban zadatak, ako uzmemo u obzir da je prljavština koja se stvara u kuhinji, tokom pečenja i kuvanja jedna od najtvrdokornijih dok oprema za preradu hrane je neophodno da bude temeljno očišćena. 

Srećom, na raspolaganju je čitav niz opreme, sredstva i pratećih alata koji znatno olakšaju ovaj proces: oprema i sredstva koja su bezbedna u koliko dolaze u kontakt sa hranom. 

Čišćenje posude u proizvodnji hrane

U nastavku ćemo Vam predstaviti ključne tačke održavanja higijene u objektima prehrambene industrije. 

  • Dezinfekciono čišćenje je svakodnevni zadatak, a u zavisnosti od procesa u fabrici, obavlja se više puta dnevno
  • Higijena ruku je osnovna i prvi korak u održavanju prostorije za preradu hrane kao i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava.
  • Za održavanje higijene ruku i površina obratite pažnju na kompatibilnost ubrusa sa proizvodnjom. U koliko industrijski ubrus ili papirni ubrus dolazi u kontakt sa hranom, potrebno je proveriti da li papirna galanterija ima sertifikat za bezbedno korišćenje u dodiru sa hranom.
  • Neki zadaci u čišćenju uključuju otklanjanje proteina, skroba, životinjskih i biljnih masti, gume, ulja i ostaktaka nakon termičke obrade hrane. Sredstva za čišćenje površina u prehrambenoj industriji ne smeju sadržati rastvarače, fosfate i druge opasne materije.  Nakon temeljnog čišćenja, važno je pranje površine čistom vodom kako bi uklonili sve ostatke sredstava.
  • Color coding odnosno kodiranje bojama znači upotrebu alata u različitim bojama. U proizvodnom pogonu, čišćenje se vrši pomoću alata u različitim bojama kako bi se sprečilo prenošenje supstanci, odnosno kontaminacije putem alata. 
  • Korišćenje opreme u boji ima još jednu prednost: eventualni ostaci opreme u hrani se mogu lako uočiti zbog dobrog kontrasta.
  • Oprema, sredstva, papirna galanterija i lična zaštitna sredstva moraju imati sertifikat o bezbednoj upotrebi u procesima prehrambene industrije. Najlakše je uočiti znak food-contact na ambalaži proizvoda koja osigurava bezbednost kontakta opreme ili sredstva sa hranom.
  • Oprema mora biti proizvedena od materijala koji je otporan za koroziju i jednostavna je za čišćenje. Drvo, prirodna vlakna i gvožđe nisu kompatibilni sa pravilima EU za proizvodnju hrane.  Uredba EC 852/2004 detaljno opisuje da prirodni materijali pružaju idealnu sredinu za razmnožavanje bakterija. 
  • Skladištenje opreme za čišćenje je nešto o čemu se ne govori dovoljno. Najbolje rešenje jeste kačenje opreme na držač alata, kako bi se oprema što pre osušila i ne bi se deformisala. Prostorija za odlaganje opreme mora biti čista i suva. 

Čišćenje podova u prodavnici hrane i prehrambenoj industriji

Sistem rada identifikuje kritčne odnosno slabe takče i situacije u kojima može da dođe do kontamincaije hrane.  HACCP je zansovan na prevenciji, i izradom ovakvog standarda razviju se procesi u kojima se te kritične tačke eliminišu a bezbednost hrane se podiže na najviši mogući stepen. 

HASAP dokumentuje procese čišćenja.  Najčešće se koriste planovi čišćenja i ček liste.  Planovi čišćenja se izrađuju za svaku prostoriju ili jedinicu u proizvodnji.  Ček lista pruža uvid u obavljene poslove čišćenja, sa informacijom o vremenu i osoblju koje je zadatak izvršio.

Koji su opasnosti koji se mogu javiti tokom proizvodnje?

Rizici mogu biti fizički, biološki i hemijski.  Slučajna kontaminacija hrane je glavni rizik, koji može da bude štetna po zdravlje, na način da se promeni hemijski sastav hrane ili kontaminacija alergenima.

Jedan od glavnih zadataka u H.A.C.C.P. standardu jeste održavanje higijene.  Površine, posude, podovi, radni stolovi i drugi delovi u proizvodnji koji dolaze u kontakt sa hranom moraju biti čisti i u dobrom stanju, bez pukotina.

Upotreba alata u različitim bojama može znatno da doprinese održavanje higijene.  Određene boje se koriste u određenim prostorijama ili fazama proizvodnje. 

Oprema za održavanje higijene u prehrambenoj industriji mora biti otporna nahemikalije i na toplotu kako bi se ona dezinfikovala putem termodezinfekcije ili u autoclavu.  

Kako bi se eventualni ostaci opreme uočili u gotovom proizvodu srećom postoje savremeni uređaji za detektovanje metala.  Oprema u sebi sadrži specijalne materijale koji se detektuju metalnim, rengenskim ili magnetnim detektorom. 

oprema za čišćenje za prehrambenu industrijuŠta je HACCP?

HASAP je međunarodni standard koji predstavlja sistem analize i kontrole opasnosti u proizvodnom procesu u prehrambenoj industriji.  Ovaj standard identifikuje i analizira opasnosti i kritične kontrolne tačke u procesu rada.  HACCP principe dobre higijeneske prakse primenjuju fabrike, skladišta ili drugi objekti koji prerađuju, proizvode ili skladiše hranu ili prehrambene proizvode.

Proizvođač prehrambenih proizvoda je odgovoran da obezbedi najviši stepen bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje. 

Sistem rada identifikuje kritčne odnosno slabe takče i situacije u kojima može da dođe do kontamincaije hrane.  HACCP je zansovan na prevenciji, i izradom ovakvog standarda razviju se procesi u kojima se te kritične tačke eliminišu a bezbednost hrane se podiže na najviši mogući stepen. 

Čišćenje tube i creva u prehrambenoj industriji

HASAP dokumentuje procese čišćenja.  Najčešće se koriste planovi čišćenja i ček listePlanovi čišćenja se izrađuju za svaku prostoriju ili jedinicu u proizvodnji.  Ček lista pruža uvid u obavljene poslove čišćenja, sa informacijom o vremenu i osoblju koje je zadatak izvršio.

Koji su opasnosti koji se mogu javiti tokom proizvodnje?

Rizici mogu biti fizički, biološki i hemijski.  Slučajna kontaminacija hrane je glavni rizik, koji može da bude štetna po zdravlje, na način da se promeni hemijski sastav hrane ili kontaminacija alergenima.

Jedan od glavnih zadataka u H.A.C.C.P. standardu jeste održavanje higijene.  Površine, posude, podovi, radni stolovi i drugi delovi u proizvodnji koji dolaze u kontakt sa hranom moraju biti čisti i u dobrom stanju, bez pukotina.

Upotreba alata u različitim bojama može znatno da doprinese održavanje higijene.  Određene boje se koriste u određenim prostorijama ili fazama proizvodnje. 

Oprema za održavanje higijene u prehrambenoj industriji mora biti otporna nahemikalije i na toplotu kako bi se ona dezinfikovala putem termodezinfekcije ili u autoclavu.  

Kako bi se eventualni ostaci opreme uočili u gotovom proizvodu srećom postoje savremeni uređaji za detektovanje metala.  Oprema u sebi sadrži specijalne materijale koji se detektuju metalnim, rengenskim ili magnetnim detektorom. 

Prijavite se na naš newsletter

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o novim proizvodima u našoj ponudi, promocijama i akcijskim sniženjima, prijavite se na našu newsletter listu.

Hvala Vam što nas pratite!

Zastupnici smo renomiranih evropskih brendova koji su našli svoje mesto u upotrebi u mnogim granama privrede u sektoru održavanja higijene prostora. Kao ovlašćeni distributeri i serviseri posedujemo u prodajnom portfoliju veliki izbor manuelne opreme za čišćenje i hotelske opreme.

Minimalni iznos porudžbine za besplatnu dostavu je 7200 RSD sa PDV-om. Cene su podložne promenama. U našoj on line prodavnici kupovinu mogu obavljati pravna i fizička lica, plaćanjem pouzećem ili plaćanjem preko računa.

KONTAKT