Obeležje dvostruko”oprez mokri pod” (na srpskom), 57cm

1,610.00 RSD

Product Details

Obeležje dvostruko"oprez mokri pod" (na srpskom), 57cm

Obeleživač za upozorenje za "MOKAR POD" ili "ČIŠĆENJE U TOKU" i slično, obaveštava prolaznike i korisnike objekta da se ne kreću u zoni koja je trenutno u čišćenju.